El TSJ retorna els concerts d’unitats de Batxillerat suprimits per la Conselleria

El tribunal estima parcialment els recursos presentats contra el decret de la Conselleria d’Educació que regula el reglament que fixa els criteris per a l’accés o renovació dels concerts educatius ha reconegut el dret de diversos centres a conservar les aules concertades que la Generalitat no va renovar.
Redacción-ValenciaMartes, 29 de mayo de 2018
0

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (Tscv) ha estimat parcialment cinc recursos interposats contra el decret de la Conselleria d’Educació que regula el reglament que fixa els criteris per a l’accés o renovació dels concerts educatius i, basant-se en eixes resolucions, ha reconegut el dret de diversos centres a conservar les aules concertades que la Generalitat no va renovar.

Segons informa l’alt tribunal valencià, la Secció Quarta de la Sala contenciosa administrativa avala la legalitat de part de la norma recorreguda, ja que reconeix que la Generalitat “no està obligada a concertar” i admet que si l’Administració autonòmica “opta pels concerts, no està obligada la gratuïtat total”.

Renovar els concerts
No obstant açò, precisa que, en el cas de l’ensenyament no obligatori, “si opta pels concerts, ha de sotmetre’s a la normativa bàsica de l’Estat” que impedeix extingir per decret concerts que segueixen vigents i obliga a renovar-los si els centres educatius compleixen els requisits exigits per la norma.
“L’Administració, mentre els centres complisquen amb els requisits establits en les normes, ha de mantindre’ls (…). L’extinció unilateral per Decret no es regula com a causa d’extinció (…). La raó és òbvia, és contrària a Dret”, assenyala la sala en les seues resolucions en les quals estableix que l’Administració autonòmica “no només no pot extingir-los unilateralment, sinó que ha de renovar-los sempre que (el col·legi) seguisca compliment els requisits que marca el precepte”, argumenten.

L’Estat, asseveren els magistrats, “ha deixat en mans de les comunitats autònomes l’opció de formalitzar concerts per als ensenyaments no obligatoris. Significa l’exposat, que correspon a cada comunitat autònoma la decisió de formalitzar o no concerts en aquests nivells d’ensenyament”.

Però, incideix, una vegada que ha decidit formalitzar concerts per als ensenyaments no obligatoris “queda vinculada al règim bàsic de l’Estat per als concerts”. La Generalitat Valenciana “no pot escudar-se en què no està obligada a concertar”.

D’aquesta manera, el TSJ dóna la raó, en algunes de les seues pretensions, als recurrents que van impugnar la disposició general del decret i deixa sense efecte els següents preceptes del decret: la disposició transitòria única, la disposició addicional segona i l’art. 2.1; i de l’annex: els articles 1.2, 4.3, 5.1, 5.4, 7, 8.3, 10.1, 21, 38.1, 42.1 i 44.1.

La sala sí avala la legalitat de part del decret del Govern valencià i empara a la Conselleria d’Educació en la seua decisió de suprimir els concerts de Formació Professional Bàsica per falta d’alumnat matriculat. Els magistrats consideren que tals articles no vulneren els drets de les famílies en segones o posteriors opcions, ni discriminen els alumnes que opten per l’ensenyament concertat respecte de la pública. Tampoc consideren contrari a dret l’article que limita, via Pressupostos Generals de la Generalitat Valenciana, les unitats que han de concertar-se cada curs.

Casos particulars
D’acord a aquestes cinc sentències, el TSJ ha resolt els casos particulars de huit centres educatius que havien recorregut la no renovació o reducció del nombre d’aules –la majoria de Batxillerat, encara que també alguna de cicle formatiu i Infantil– que tenien concertades. Així, estima els seus recursos i els reconeix el dret a conservar les aules concertades que la Generalitat no els va renovar.

Entre els centres que mantindran unitats figuren el “Loreto”, “El Pilar”, “Guadalaviar”, “Pureza de María” de València, “Colegio Sagrado Corazón de Jesús-Esclavas”, “Sagrada Familia” d’Elda, “Calasancio” d’Alacant i “La Salle” València.

Entre els arguments, els magistrats apunten que “per a poder reduir una unitat, l’Administració ha d’oferir una motivació sòlida, suficient i degudament justificada”.
“En el supòsit que ens ocupa” –assenyala el tribunal, per exemple, en relació a la decisió de la Conselleria de reduir les aules concertades amb el col·legi “El Pilar” de València– “s’ha limitat a omplir uns impresos. El Tribunal no té forma de comprovar com s’han distribuït les unitats, criteris seguits que puguen ser verificats, com se situarien hipotèticament en la zona els alumnes la unitat dels quals se suprimeix. Ni existeix motivació ni molt menys (la decisió) està degudament justificada com exigeix el nostre Alt Tribunal”.

La Conselleria d’Educació ha anunciat que recorrerà aquesta sentència.

0