La Generalitat redueix en set les unitats concertades

El Consell autoritza el concert de 74 unitats i la supressió de 81 unitats concertades en centres privats sostinguts amb fons públics per al curs 2018-19, amb el que es redueix en set el nombre total d’unitats.
Redacción-ValenciaMartes, 22 de mayo de 2018
0

El Govern valencià ha autoritzat el concert de 74 unitats i la supressió de 81 unitats escolars concertades en centres privats sostinguts amb fons públics per al curs 2018-19, amb el que es redueix en set el nombre total d’unitats.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha informat després de la reunió setmanal del Govern valencià del nombre màxim d’unitats a concertar el pròxim curs en Educació Infantil (segon cicle), Primària, Especial, Secundària Obligatòria, Formació Professional Bàsica, Batxillerat i Formació Professional de Grau Mitjà i Superior.

En les etapes d’Infantil i Primària s’augmenten tres, en Secundària sis i en Formació Professional 10, mentre que en Batxillerat es disminueixen en 26 unitats (en 2º curs) pel decreixement vegetatiu com a correspondència automàtica de les unitats no concertades en 1º de Batxillerat.

Segons Oltra, els expedients s’han tramitat d’acord amb els paràmetres derivats de la planificació educativa de les zones afectades, tenint en compte el nombre d’alumnat i el nombre de places i el descens de la taxa de natalitat.

També s’ha tingut en compte els criteris de racionalització de despeses i les consideracions de la Direcció general de Política Educativa sobre la no existència de noves necessitats d’escolarització, excepte els cicles de Formació Professional Bàsica que es proposa concertar per al curs 2018-19.

Igualment, s’han seguit els criteris establits pel Decret 6/2017, que aprova el Reglament de concerts educatius de la Comunitat Valenciana, i en la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2018, de manera que s’assegura l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera de la Comunitat d’una banda i, per un altre, es garanteix la prestació dels serveis públics fonamentals.

Oltra ha destacat que els centres d’Infantil i Primària tindran el pròxim curs 341 unitats noves, malgrat la baixada de natalitat, a causa de la reducció de ràtios per a reduir el nombre de xiquets per classe. El Govern del Botànic, ha ressaltat, ha obert 1.287 noves unitats en aquests centres front “a la retallada” de l’anterior “Govern que va arribar a 408 en el curs 2012-13, 17 en el següent ja 103 en 2014-15 amb la consellera Catalá”.

De cara al pròxim curs escolar, s’han tramitat 141 expedients d’accés, modificació o pròrroga de concert, la matrícula del qual per als nous alumnes romandrà fins al dia 24.

La vicepresidenta ha recordat que el pressupost d’Educació per a enguany suposa la major inversió en educació en els últims deu anys, la inversió per alumne augmenta un 18% respecte al curs 2014-15 i s’inverteixen mil euros més per alumne que l’anterior govern. “Ja no estem en la cua de les autonomies en inversió per alumne i dignifiquem any rere any l’Educació”, ha manifestat.

A més, el pròxim curs hi haurà 5.000 mestres més que l’últim any de govern del PP, la qual cosa suposa “revertir” la retallada de personal del govern anterior i que hi haurà més personal treballant que “just abans de començar les retallades”. A això s’afigen les beques de menjador, que enguany han beneficiat a 120.000 alumnes, la gratuïtat dels llibres de text i les places gratuïtes de 2 anys en escoletes municipals.

0