La Conselleria constitueix els 229 tribunals de les oposicions a mestre

La fase d’oposició, que començarà el dia 26 de juny, constarà de dues proves, que tindran caràcter eliminatori, tal com obliga a complir el Ministeri. La primera de les proves tindrà per objecte la demostració dels coneixements específics de l’especialitat a què s’opta.
Redacción-ValenciaMartes, 19 de junio de 2018
0

La Conselleria d’Educació ha nomenat els òrgans de selecció que han de valorar el procediment selectiu d’ingrés i procediment per a l’adquisició de noves especialitats en el cos docent de mestres, segons ha publicat en el DOGV . En total hi haurà 229 tribunals, que mobilitzaran 1.145 persones titulars i 1.145 suplents, que avaluaran els candidats a les 3.000 places del cos de mestres.

Del total de tribunals, 85 es trobaran a les comarques d’Alacant, la qual cosa suposa un total per especialitats de 27 d’Infantil; huit d’Anglés; 6 d’Educació Física; tres de Música; huit d’Audició i Llenguatge; sis de Pedagogia Terapèutica i 27 de Primària.

A les comarques de Castelló hi haurà 31 tribunals, distribuïts en 10 d’Infantil; tres d’Anglés; dos d’Educació Física; un de Música; tres d’Audició i Llenguatge; dos de Pedagogia Terapèutica i 10 de Primària.

Els 113 tribunals restants seran els de les comarques de València. Per especialitats, 39 d’Infantil; 10 d’Anglés; huit d’Educació Física; quatre de Música; 11 d’Audició i Llenguatge; nou de Pedagogia Terapèutica i 32 de Primària.

Cal recordar que, per primera vegada, segons com explicitava l’ordre d’Educació de la Generalitat, els tribunals d’oposició són paritaris.

Oposicions
De les 3.000 places d’aquesta convocatòria, 975 corresponen a places d’Educació Primària, 675 a places d’Educació Infantil, 500 a Audició i Llenguatge, 400 a places d’Anglés, 180 a especialistes d’Educació Física, 150 de Música i 120 de Pedagogia Terapèutica.

D’aquesta manera, a les 3.000 places per a Infantil i Primària convocades per a cobrir enguany, s’hi sumaran 5.000 places per a Secundària i altres cossos docents, els processos selectius de les quals es convocaran l’any 2019. El 2020 hi haurà oposicions per a 2.500 places de lliure accés de Secundària i altres cossos docents, i el 2021 hi haurà 2.500 places més per a Infantil i Primària.

Per part del Ministeri d’Educació, s’ha fixat per a totes les comunitats autònomes que l’experiència docent passe de cinc a set punts. A més, s’ha establit que s’extraurà un tema més en el sorteig per a redactar la part A de l’examen d’oposició. Depenent dels temes que té cada especialitat, s’extrauran tres, quatre o cinc 5 temes. Fins ara eren dos, tres o quatre temes.

També, el Ministeri marca que la nota final s’obtindrà de ponderar en un 60% la fase d’oposició i un 40% els mèrits. Fins ara la fase d’oposició equivalia a dos terços i la de mèrits a un terç.

La fase d’oposició, que començarà el dia 26 de juny, constarà de dues proves, que tindran caràcter eliminatori, tal com obliga a complir el Ministeri. La primera de les proves tindrà per objecte la demostració dels coneixements específics de l’especialitat a què s’opta.

0