Els directius d'FPA reclamen revisar els currículums d'adults en Valencia

Reunió de l'associació de directors de centrs públics d'FPA. Demanen la "creació d’un òrgan específic per a adults". ADEV-FPA s'ofereix per a col·laborar amb la Conselleria.
RedacciónMartes, 5 de febrero de 2019
0

Els equips directius dels centres públics d'FPA es van reunir el passat mes de gener a València. MAGISTERIO

L’AVED-FPA (Associació Valenciana de directors i directores i membres d’Equips Directius de centres públics d’FPA) és una associació d’àmbit autonòmic en què participa el professorat associat que treballa en centres públics de formació de persones adultes i, de manera particular, atés el seu grau de coneixement i implicació amb els centres els seus equips directius.

Aquesta associació va nàixer l’any 2016 amb la voluntat de crear un espai d’encontre i on posar veu a l’experiència, les iniciatives, les reivindicacions i els projectes de futur del col·lectiu de mestres i professorat dels centres públics valencians d’FPA, per tal de col·laborar amb la resta d’agents socials implicats en la formació de les persones adultes i de propiciar vies d’interlocució i de comunicació amb l’Administració educativa. Iniciat el seu tercer any de funcionament, el dia 18 de gener de 2019 tingué lloc la quarta assemblea de persones associades a l’AVED-FPA, en una reunió celebrada al CFPA “Parc de l’Oest” de València, en què va acordar diversos punts d’impuls a la formació de persones adultes.

Aquesta associació va nàixer l’any 2016 amb la voluntat de crear un espai d’encontre i on posar veu a l’experiència, les iniciatives.

Entre aquests, l’associació reivindica “la voluntat de col·laborar activament amb l’Administració educativa i amb la resta de conselleries, institucions i organismes implicats en l’aprenentatge al llarg de la vida de la ciutadania valenciana adulta, així com la disposició a participar en la posada en marxa, seguiment i avaluació del Pla general d’actuacions per l’FPA, a promulgar per la Comissió Interdepartamental de la Formació de Persones Adultes”.

A més, sol·licita a l’Administració educativa la “creació d’un òrgan directiu específic per a l’aprenentatge al llarg de la vida de les persones adulteS”. L’associació s’ofereix a la Conselleria per a participar en l’elaboració d’un reglament orgànic i funcional específic per als centres de formació de persones adultes que s’adiga a la realitat, així com un catàleg orgànic d’unitats i de llocs de treball dels centres públics d’FPA depenents de la Generalitat Valenciana”.

A més, sol·licita a l’Administració educativa la "creació d’un òrgan directiu específic per a l’aprenentatge al llarg de la vida de les persones adulteS".

L’AVED-FPA demana un “nou decret de currículum, tants dels ensenyaments de la formació bàsica de les persones adultes fins a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària com de la resta de programes formatius de la Llei 1/95, a fi d’actualitzar-lo, d’integrar un model d’aprenentatge competencial i de donar cobertura a noves estructures organitzatives, a la diversitat de modalitats formatives, al treball per àmbits d’experiència o camps de coneixement i a la incorporació de metodologies didàctiques i de pràctiques docents innovadores i col·laboratives”.

0