Les proves d'accés a la Universitat es faran els dies 4, 5 i 6 de juny en Valencia

La convocatòria extraordinària serà els dies 2, 3 i 4 de juliol. La inscripció a les proves es farà del 24 al 30 de maig. Les notes es lliuraran a partir de les 14 hores del 14 de juny.
RedacciónMartes, 5 de marzo de 2019
0

La Conselleria d'Educació ha publicat el calendari de les proves d'accés a la universitat d'enguany. MAGISTERIO

La Prova d’Accés a la Universitat (PAU) del curs 2018-2019 per a l’alumnat que estiga en possessió del títol de Batxillerat o de tècnic superior de Formació Professional, tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny, o tècnic esportiu superior, es faran els dies 4, 5 i 6 de juny, en convocatòria ordinària, i els dies 2, 3 i 4 de juliol, en convocatòria extraordinària.

Així ha sigut acordat per la Comissió Gestora de les Proves d’Accés i Preinscripció a les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, de la qual formen part tant la Conselleria d’Educació com les universitats públiques valencianes. La inscripció del estudiantat en les proves ordinàries es farà del 24 al 30 de maig, i en el cas de les proves extraordinàries, del 25 al 27 de juny. Les notes es lliuraran a partir de les 14 hores del 14 de juny, i en el cas de les notes de les proves extraordinàries, el lliurament de les notes es realitzarà a partir de les 17 hores del 10 de juliol.

Les notes es lliuraran a partir de les 14 hores del 14 de juny, i en el cas de les notes de les proves extraordinàries, el lliurament de les notes es realitzarà a partir de les 17 hores del 10 de juliol.

En la convocatòria ordinària el termini de sol·licitud de reclamacions o segones correccions serà del 17 al 19 de juny i el de reclamacions de les segones correccions, del 25 al 27 de juny, excepte a Alacant que serà del 26 al 28. Quant al termini de reclamacions o segones correccions de la convocatòria extraordinària, serà els dies 12, 15 i 16 de juliol, i el de reclamacions de les segones correccions, els dies 19, 22 i 23 de juliol.

D’altra banda, la resolució de la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià recorda el procediment d’accés i l’admissió als estudis universitaris de grau de les universitats públiques valencianes en el curs 2019-20, conforme a la normativa estatal referida a la prova d’avaluació de Batxillerat per a l’accés a la universitat.

En aquest sentit, cal recordar que aquestes proves a la Comunitat Valenciana segueixen denominant-se Proves d’Accés a la Universitat (PAU), i la seua estructura continua sent de dues fases, una primera de caràcter obligatori i una segona part denominada fase voluntària.

En aquest sentit, cal recordar que aquestes proves a la Comunitat Valenciana segueixen denominant-se Proves d'Accés a la Universitat (PAU), i la seua estructura continua sent de dues fases, una primera de caràcter obligatori i una segona part denominada fase voluntària.

La primera fase obligatòria segueix constant de cinc exercicis. En concret, es tracta de l’assignatura de lliure configuració autonòmica: Valencià, i de les assignatures troncals generals de segon de Batxillerat que haja cursat l’alumne, és a dir: Castellà, Història d’Espanya, Idioma Estranger i una de les quatre assignatures troncals generals amb vinculació a la modalitat de Batxillerat (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II), segons informa la Generalitat.

0
Comentarios