fbpx

Els sindicats exigeixen baixar la càrrega de Primària a 23 hores en Valencia

La Conselleria proposa la reducció a 19 hores en Secundària el curs que ve. Educació estuciarà la reducció en Infantil i Primària, segons Stepv.
RedacciónMartes, 14 de mayo de 2019
0

La càrrega lectiva en Secundarìa baixarà a 18 hores en un termini de dos cursos acadèmics. MAGISTERIO

La Conselleria d’Educació ha proposat a les organitzacions sindicals de la Mesa Sectorial la reducció de la càrrega lectiva del professorat de Secundària fins a les 18 hores setmanals, amb un termini d’aplicació de dos cursos. No obstant això, la proposta no inclou la reducció de la càrrega lectiva d’Infantil i Primària, situada en 25 hores lectives setmanals, que ha provocat el rebuig dels sindicats.

La Conselleria estudiarà la reducció a 23 hores lectives en Infantil i Primària, segons informà el sindicat Stepv. Tot i que no serà d’aplicació per al curs que ve, s’estudiarà la inclusió de l’horitzó de reducció horària de 25 a 23 hores lectives en infantil i primària, no contemplada en la proposta inicial.

L’argument que ha facilitat la possibilitat d’introduir en el decret la reducció horària lectiva a 23 hores en Infantil i Primària l’ha facilitat STEPV en la Mesa Sectorial. La Llei 4/2019, de 7 de març, que permet aquesta reducció horària estableix en la disposició final primera que correspon a l’Administració General de l’Estat garantir el finançament adequat i suficient per dur endavant les mesures de reducció horària i de ràtios. D’aquesta manera, si en el decret no es contempla aquesta reducció en infantil i primària l’estat no té perquè finançar-la. La Conselleria comparteix la idea d’aplicar aquesta reducció però no per al curs que ve, sinó més endavant, però en no contemplar aquest horitzó en el decret, es perdria la via de finançament  per part de l’estat. La Conselleria, finalment, estudiarà la proposta d’incorporar la referencia a les 23 hores lectives, atenent l’argument de STEPV respecte al finançament de la mesura, tot i que no serà efectiva per al curs que ve.

La Conselleria comparteix la idea d’aplicar aquesta reducció però no per al curs que ve, sinó més endavant, però en no contemplar aquest horitzó en el decret, es perdria la via de finançament per part de l’estat.

Pel que fa a Secundària i resta de cossos, que el decret preveu reduir a 19 hores el curs que ve i a 18 hores el següent curs (amb la qual cosa retornaríem a l’horari lectiu anterior a les retallades de 2012), Stepv ha insistit en la necessitat que la reducció a 18 hores siga d’aplicació el curs que ve i no progressiu a dos cursos. Igualment, ha demanat que es tinga en compte la situació dels conservatoris per dotar del professorat necessari perquè cap alumne es puga veure sense docència, ja que la ràtio professorat alumnat és 1/1 en els instruments. “Això significa que si un docent d’instrument té 20 alumnes perquè té 20 hores lectives podria perdre alumnat amb la reducció horària si no es dota de professorat que cobrisca eixes hores que s’alliberen en passar a 19 hores el curs que ve i 18 el següent”.

Stepv "

Això significa que si un docent d’instrument té 20 alumnes perquè té 20 hores lectives podria perdre alumnat amb la reducció horària

"

Per a ANPE és necessari rebaixar l’horari lectiu de la jornada laboral dels docents davant les múltiples tasques que se’ls encomana dia a dia i que en moltes ocasions traspassa les seues competències. ANPE ja ve exigint la rebaixa de les tasques burocràtiques i l’eliminació de funcions que no competeixen al nostre col·lectiu.

Per això, ANPE ha reclamat que siga ja per al pròxim curs la volta a les 18 hores en el Cos de Secundària i altres cossos, no acceptant la disminució progressiva plantejada.

0
Comentarios