fbpx

La Conselleria convoca 3.598 places en sumar les desertes d'enguany

Cal recordar que l'any que ve les oposicions són de Secundària. Per al Cos de Professors de Secundària es convoquen 2.794 places. La Mesa Sectorial té que negociar esta proposta d'oposicions.
Pablo RoviraMartes, 22 de octubre de 2019
0

La pròxima convocatòria serà per als cossos de Secundària. MAGISTERIO

La Conselleria d’Educació va presentar davant la Mesa Sectorial la seua proposta d’oferta d’ocupació pública docent corresponent a les pròximes oposicions, reservada al Cos de Professors de Secundària. Així, en la present oferta s’inclouen 3.598 places corresponents al torn d’ingrés lliure així com del nombre de llocs de l’oferta compresos en cada apartat, en aquestes places s’inclouen les 734 places convocades i no cobertes corresponents a l’Oferta d’Ocupació Pública de l’any 2018. ’inclouen també en l’oferta 707 places que es convocaran per a la seua provisió mitjançant els processos corresponents al torn d’accés a cos superior, sense que aquestes vacants computen dins del límit màxim de places derivat de la taxa de reposició d’efectius.

Per cossos, per al Cos de Professors d’Ensenyament Secundaria s’ofereixen 2.794 places; 606 per a Professors Tècnics de Formació Professional, 50 per a Professors d’Escoles Oficials d’Idiomes, 35 per a Catedràtics de Música y Arts Escèniques, 44 per a Professors de Música i Arts Escèniques i 69 per a Professors d’Arts Plàstiques i Disseny.

A més, també es convoquen 100 per al Cos de Professors d’Ensenyament Secundari, 600 per a Catedràtics d’Ensenyament Secundaria i set per a Inspecció Educativa.

Cal recordar que el total de vacants seran 13.000 en quatre convocatòries de les quals ja han sigut oferides 3.000 pel cos de Mestres en 2018, 4.636 en 2019 i encara hi haurà una altra oferta de 2.500 de Mestres en 2021.

Aquesta convocatòria està en el marc dels acords de millora d´ocupació que permetran transformar ocupació precària en ocupació estable. El percentatge de treball interí en l´ensenyament públic no universitari de la Comunitat Valenciana està encara per damunt del 20%, molt lluny del 8% estructural. Amb aquestes convocatòries podrà reduir-se el percentatge de precarietat.

Segons FE-CCOO, “valorem que l’actual sistema de concurs-oposició pel que s’ingressa en la funció pública de carrera, protegeix els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i transparència. Continuarem proposant al Ministeri d’Educació un procediment extraordinari d’ingrés amb proves no eliminatòries en la fase d’oposició, més acords amb la pràctica docent, de manera que qualsevol aspirant puga demostrar les seues competències tant en la teoria i pràctica com en la didàctica i pedagogia de la matèria».

Per la seua banda, el sindicat Stepv continua amb la campanya de modificació del Reial Decret d’ingrés a la funció pública docent, per plantejar un model que permeta la consolidació del professorat interí.

0
Comentarios