La renda tindrà més pes i tindrà grau en l'admissió d'alumnes

El Ple de Consell ha aprvat aquestes modificacions. La renda donarà fins a 3,5 punts en el barem d'admissió. Només n'hi haurà una convocatòria de places d'FP Bàsica.
Redacción-ValenciaMartes, 17 de marzo de 2020
0

El Consell aprova les modificacions en l'admissió d'alumnat als centres. MAGISTERIO

El Ple del Consell ha aprovat les modificacions en el Decret 40/2016, de 15 d’abril, pel qual es regula l’admissió als centres docents, públics i privats concertats, que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Batxillerat.

Així mateix, també s’han aprovat les modificacions del Decret 135/ 2014, de 8 d’agost, pel qual es regula l’accés a cicles formatius de FP Bàsica. Aquests canvis tenen com a finalitat millorar l’eficàcia del procediment d’escolarització, així com consolidar l’objectiu que tot l’alumnat accedisca en condicions d’igualtat.

Entre les principals modificacions està el dret a l’escolarització, al seu propi municipi o zona d’escolarització establida. A més, s’estableixen altres criteris de puntuació relatius a la renda, atorgant una puntuació més progressiva en funció de la renda familiar. Anteriorment, el valor màxim era de dos punts i amb la modificació passa a valdre fins a tres punts i mig, atorgant-se de manera progressiva entre les famílies amb menys recursos.

Així mateix, es modifica el procediment del sorteig públic per als desempats a fi de fer-lo més just i igualitari.

Una altra de les modificacions del decret és que recull la prioritat en l’accés al centre educatiu de xiquetes, xiquets i adolescents en acollida residencial, en acollida familiar o en guarda amb fins d’adopció. A més, es dona una major prioritat a l’alumnat que haja de canviar de residència a causa de violència de gènere o de terrorisme.

FP Bàsica

Quant a la principal modificació del decret pel qual es regula l’accés a cicles formatius de Formació Professional Bàsica, s’estableix la unificació dels procediments d’admissió suprimint les referències al procés extraordinari d’admissió.

La modificació que ara es proposa, d’una banda, assentisca la zonificació, en definir per decret que una localitat amb més de deu centres tindrà per decret, almenys, tres zones. Amb això, a València no sembla que hi haja voluntat de reduir les zones i a Alacant s’impedirà la predisposició municipal pel districte únic. El canvi notable serà el de la renda.

Així, la proposta assenyala que per a les famílies amb rendes de dues vegades el IPREM (és a dir, 15.159,18 euros anuals per cada membre de la família), continuarà rebent dos punts. Ara, la família que perceba 1,5 vegades el IPREM anual tindrà 2,5 punts, tres punts les rendes iguals al IPREM i 3,5 les rendes familiars per davall de la meitat del IPREM. Finalment, la “condició de persona destinatària de la renda valenciana d’inclusió es valorarà amb quatre punts”.

0
Comentarios