FSIE demana protocols específics per als professionals de risc

Aquest sindicat també demana material de protecció adequat. FSIE exigeix l'aplicació de la llei de prevenció de riscos laborals. En agost, Conselleria va signar un acord amb el sector concertat.
Pablo RoviraMartes, 15 de septiembre de 2020
0

Els sindicats volen un pla específic de protecció del professorat de colectius de risc front la pandèmia. MAGISTERIO

FSIE-Comunitat Valenciana, el sindicat majoritari en l’ensenyament concertat, i un dels més representatius en l’ensenyament privat i l’atenció a la diversitat funcional en la Comunitat Valenciana, ha demanat protocols específics per als professionals que treballen en centres educatius i que són considerats com a grup de risc al mateix temps que ha reclamat material adequat per als treballadors tal com estableix la Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals.

Així, FSIE ha volgut posar l’accent en aquest personal, el més vulnerable a patir el Covid-19, recollint “la indefensió i preocupació” que senten, davant la falta dels mateixos en aquesta volta al col·le.

En aquesta línia, FSIE ha volgut “posar el focus” en aquests professionals que treballen en els centres educatius i ha plantejat que tinguen una protecció i condicions concorde a la seua situació especial. “Es tracta de professionals que pel seu els seus antecedents, edat o condicions físiques deuen atesos amb un protocols específic”.

Per tot això, FSIE ha reclamat un pla especial per a les persones de risc en els centres de la Comunitat Valenciana amb l’objectiu de “protegir als qui més el necessiten”. “Ara que ha començat el curs, és necessari anar perfeccionant i millorant els protocols per a prioritzar als col·lectius més vulnerables”.

“L’absència d’una instrucció clara de cara a aquests professionals, està provocant que siguen els propis centres els qui de manera autònoma prenguen les seues decisions”. Una realitat, segons FSIE, que “planteja una diversitat d’opinions i mesures diferents d’uns centres a uns altres, per la qual cosa és necessari homogeneïtzar criteris”.

D’altra banda, els centres educatius han de proporcionar als treballadors “equips de protecció individual adequats per a l’acompliment de les seues funcions” amb el grau de protecció més alt per als treballadors vulnerables i aquests equips “hauran d’utilitzar-se quan els riscos no es puguen evitar o no puguen limitar-se prou per mitjans tècnics de protecció col·lectiva” segons recull la Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals en el seu article 17.2.

Cal recordar que la Conselleria d’Educació fa signar un acord amb les organitzacions empresarials Educació i Gestió (Escoles Catòliques), Feceval i UCEV, i sindicals dels centres educatius privats concertats valencians, FSIE, USO, FE CCOO, FeSP-UGT i Stepv, per a l’organització i el desenvolupament del curs 2020-21. La Conselleria assenyalà “la importància i la transcendència d’aquest acord, que mostra la unitat de la comunitat educativa valenciana.

0
Comentarios