fbpx

JOOP, un programa on els joves ixen de l’abandó educatiu

Pablo RoviraMiércoles, 13 de enero de 2021
0

En total, Jove Oportunitat té 75 grups de joves per tota la Comunitat Valenciana en cada edició.

Un total de 2.387 joves de la Comunitat Valenciana, amb edats de 16 a 21 anys, ha participat en el programa ‘Jove Oportunitat’ (JOOP) de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) en les quatre edicions desenvolupades fins ara. Es tracta de joves que han abandonat el sistema educatiu, després d’anys de fracàs escolar, i que s’enfronten a problemes de desmotivació, desorientació i, en la majoria dels casos, de baixa autoestima, que els porten a una situació de “no saber què fer amb les seues vides”.

El 66% dels joves participants en JOOP són homes, una majoria de facto que es vincula al fet que són també majoritàriament xics els qui abandonen prematurament el sistema educatiu, sense aconseguir el títol de l’ESO i, per tant, sense possibilitat d’accés a la Formació Professional.

Un total de 2.387 joves ha participat en el programa ‘Jove Oportunitat’ de l’IVAJ en les quatre edicions.
Està destinat a joves de 16 a 21 anys que han abandonat prematurament els estudis.

Una altra dada significativa que resulta de l’arreplega d’indicadors de seguiment del programa ha sigut que el 31% del total de participants en JOOP pertany a col·lectius desfavorits.

Aquesta xifra és coherent amb les dades de l’estadística educativa de la repetició de curs, antesala de l’abandó educatiu, que té més incidència en l’alumnat procedent de famílies de nivell socioeconòmic baix.

El director general de l’IVAJ, Jesús Martí, ha destacat que JOOP ha aconseguit “captar moltes persones joves a qui ningú estava atenent des d’una visió integral, i escoltar-los i acompanyar-los en tots els aspectes de la vida”.

Jesús Martí, Director de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) "

"Aconseguim captar moltes persones joves a qui ningú estava atenent i escoltar-los i acompanyar-los en tots els aspectes de la vida"

"

Martí ha afegit que la singularitat del programa de l’IVAJ “és no veure aquest xic o xica només estudiant que ha d’aconseguir un títol, sinó primer com a persona, perquè només a partir del disseny del seu propi projecte de vida podran desenvolupar un projecte professional i formatiu”.

Jesús Martí ha indicat que l’avaluació final del programa “ha demostrat que més del 62 % de joves, després de finalitzar l’acció JOOP, torna a estudiar o ha començat a treballar. Això suposa un èxit que supera el que s’ha aconseguit amb un altre tipus de programes més tradicionals destinats a aquest col·lectiu juvenil”.

Quatre anys d’accions

A les quatre edicions desenvolupades fins al moment del programa, JOOP-1 (2017), JOOP-2 (2018), JOOP-3 (2019) i JOOP-2020 s’ha destinat un total de 5.274.084 euros per a organitzar 226 accions.

Jove Oportunitat va començar com a programa de l’IVAJ en 2017, amb el cofinançament del Fons Social Europeu, que definia com a objectiu la millora de l’ocupabilitat dels i les joves espanyols, reduint l’abandó educatiu primerenc mitjançant l’accés a la titulació d’FP de grau mitjà.

Cada curs JOOP, que utilitza la metodologia del ‘coaching’ actitudinal, es divideix en quatre mòduls: un de desenvolupament personal, un de desenvolupament social, un acadèmic i un altre de visites a empreses. Aquests mòduls sumen un total de 376 hores lectives, en jornades de 4 hores diàries, que reuneixen els grups de joves cada matí, de dilluns a divendres.

Jesús Martí "

"Més del 62 % de joves, després de finalitzar l’acció JOOP, torna a estudiar o ha començat a treballar"

"

Les xiques i xics de JOOP, coneguts com a ‘joopers’, formen grups d’entre 8 i 15 participants en què reben orientació per part de personal orientador, el o la ‘coach’, peça clau del programa el perfil professional del qual verifica acuradament l’IVAJ perquè resulte adequat a la difícil labor que s’espera d’elles i ells. Anualment treballa en el programa Jove Oportunitat de l’IVAJ un total de 75 ‘coaches’, titulats majoritàriament en Psicologia i Pedagogia amb anys d’experiència en el tracte amb joves i adolescents i que es constitueixen en un referent en el procés de canvi vital de les xiques i xics que s’uneixen a JOOP.

495 empreses hi col·laboren

Les sessions de ‘coaching’ grupal i també individual (entre cada jove i el seu ‘coach’) es combinen amb eixides a empreses, on coneixen de primera mà quina és la labor que s’hi du a terme i quina formació necessiten per a accedir als diferents llocs de treball.

En JOOP l’orientació professional no es basa en una presentació dels estudis que hi ha, sinó que parteix de mostrar als xics i xiques el món de l’empresa, els centres de treball, així com els treballadors i la direcció d’aquests.

Un total de 495 empreses col·labora anualment amb JOOP, de totes les grandàries i els sectors productius. En les visites coneixen directament i en la pràctica quines són les labors que s’hi duen a terme, quines són les habilitats i qualitats que es busquen en els qui hi volen treballar i quina formació necessitaran per a accedir als diferents llocs de treball.

Futur

La visita a les empreses porta a la reflexió sobre la necessitat de tornar a estudiar per a obtindre una titulació que afavorisca l’obtenció d’ocupacions de més qualificació i més sostenibles en el temps.

Es preveu que la pròxima edició de Jove Oportunitat puga començar abans que finalitze el curs acadèmic actual

0
Comentarios