fbpx

El Defensor del Professor multiplica el seu assessorament

ANPE va haver d'intervindre en el 53% de les actuacions. Destaquen les faltes de respecte i les amenaces de pares. El 47% del professorat dels casos atesos presentaven nivells d'ansietat.
Pablo RoviraMartes, 30 de noviembre de 2021
0

ANPE va posar en marxa aquest servei del Defensor del Professor l'any 2005.

“La conflictivitat a les aules de la Comunitat Valenciana segueix sense erradicar-se i augmenta la gravetat dels casos”. Aquesta és la principal conclusió de les dades del Defensor del Professor del sindicat del professorat de l’escola pública ANPE referits a les actuacions realitzades durant el curs 2020-21.

El Defensor del Professor és un servei d’atenció immediata i gratuïta per a docents víctimes de situacions de conflictivitat i violència a les aules. Es va posar en marxa l’any 2005 com primera mesura de suport davant la indefensió del professorat i com a crit d’atenció sobre la problemàtica de la violència escolar.

47%

El 47% dels casos atesos presentaven uns nivells d'ansietat impropis de la tasca a realitzar.

A la Comunitat Valenciana, destaquen les faltes de respecte amb un 26.67%, seguides de les amenaces i assetjaments de pares amb un el mateix percentatge del 26.67% i dels problemes per a fer classes amb un 20%. Les falses acusacions d’alumnes i pares i les agressions, amenaces i assetjaments per part dels alumnes cap als docents se situen en 13.33%.

Quant a l’evolució de la salut del professorat el 47% dels casos atesos presentaven uns nivells d’ansietat impropis de la tasca a realitzar, un 33% presentaven altres estats com el decaïment i la preocupació, un 13% mostraven símptomes depressius i un 7% estava de baixa laboral.

De les actuacions recollides per aquest servei durant el curs 2020-21, el 20% correspon a professorat d’Infantil i Primària, el 60% a Educació Secundària i Batxillerat, el 6.7% a Formació Professional i el 13.3% restant es reparteix entre altres ensenyaments.

Més intervenció jurídica

Destaca en aquest informe anual del Defensor del Professor l’augment considerable de la intervenció de l’assessoria jurídica del sindicat en les actuacions envers els docents afectats. Si en l’informe del curs 2019-20 era de tan sols un 5%, aquest passat curs, han sigut un 53.33% les ocasions en les quals s’ha hagut d’intervindre jurídicament. Això demostra que els casos són cada vegada més greus i es judicialitzen més.

Després de l’anàlisi i valoració de les dades recollides en l’estudi realitzat, juntament amb l’experiència acumulada en els últims anys, ANPE i El Defensor del Professor reiteren la necessitat de desenvolupar una Llei d’Autoritat del professorat a nivell estatal, mesures reals que dignifiquen la labor docent i afavorisquen un clima de convivència adequat, l’establiment de mesures de prevenció i protocol d’actuació davant casos d’assetjament i l’elaboració un Pla Estratègic de Millora de la Convivència Escolar en els Centres Educatius, liderat i coordinat pel Ministeri d’Educació, partint del si de la Mesa Sectorial d’Educació.

0
Comentarios