fbpx

Educació ajorna un any la implantació del plurilingüisme en ESO

El procés d'admissió d'alumnat es tramitarà telemàticament. La Conselleria manté les ajudes per transport escolar. També s'aprova una ajuda per les escoles infantils privades.
Pablo RoviraMartes, 14 de abril de 2020
0

El Consell aprova mesures extraordinàries en matèria educativa. MAGISTERIO

El Ple del Consell ha aprovat un decret llei de mesures urgents en els àmbits de l’educació, la cultura i l’esport per pal·liar els efectes de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19 en aquestes àrees.

Admissió

Pel que fa a l’admissió d’alumnat per al curs 2020-21, el decret llei incorpora les disposicions normatives necessàries per a adaptar el procés d’admissió a les circumstàncies excepcionals i de confinament derivades de l’estat d’alarma; s’adapta la participació dels òrgans col·legiats, i es prorroguen pel pròxim curs les àrees d’influència vigents en l’actual curs a l’efecte d’escolarització.

El procediment d’admissió a les etapes d’Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i FP per al pròxim curs 2020-21 es tramitarà de manera electrònica, per a evitar així tràmits presencials. La Conselleria, per a garantir l’assistència i l’accés de totes les famílies, habilitarà punts d’atenció a l’usuari per a les persones que no disposen de mitjans electrònics.

Pròrroga

Així mateix s’estableix la pròrroga d’un any en la implantació del Programa d’educació plurilingüe i intercultural (PEPLI) en ESO, Batxillerat, FP i Formació de Persones Adultes, en compte de dur-se a terme el curs 2020-21 tal com preveu la Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat.

Per tant, tots els centres educatius de Secundària, Batxillerat, FP i FPA del sistema educatiu valencià, durant el pròxim curs 2020-2021, mantindran els mateixos programes lingüístics que han aplicat aquest curs.

Aquesta pròrroga s’adopta perquè les mesures de contenció vigents per a fer front a la COVID-19, impossibiliten l’elaboració, modificació i aprovació dels projectes lingüístics de centre (PLC) abans del procés d’admissió. Es considera fonamental garantir la participació dels membres de cada consell escolar de centre en condicions presencials per a realitzar les votacions del PLC per majoria de 2/3 i aquesta condició en aquests moments és inviable.

Aquesta circumstància, així com les tasques extraordinàries assumides pels equips directius i pel conjunt de la comunitat educativa, derivades del canvi temporal al model de formació a distància, fan aconsellable la pròrroga dels projectes lingüístics de centre (PLC) vigents i la modificació del calendari d’aplicació de lla llei esmentada.

D’altra banda, i per tal d’assegurar el foment de l’escolarització en el primer cicle d’Educació Infantil, el decret llei preveu una ajuda extraordinària destinada tant a les escoletes 0-3 privades, com a les escoletes municipals per la mateixa quantitat que reben amb el Bo Infantil.

0
Comentarios